خدمات پشتیبانی ایرالکورت

تمرکز اصلی شرکت ایرالکورت، همواره تلاش بیوقفه درراستای افزایش رضایت مشتریان بالقوه و بالفعل خود میباشد. ساختار واحدهای خدمات نصب، طراحی و مشاوره انتخاب بهترین محصول آلومینیومی ترمال بریک یا کرتین وال و سایر محصولات وابسته، بصورت یک سازمان مستقل وکاملاً سرویسگرا(Service Oriented) تدوین گردیده است. دراین راستا خدمات ما به روشهای توصیه شده دررویکرد جهانی ITIL طراحی وارائه میگردد وپیروی ازروشهای اجرای مدون درحوزه‌های استقرار، آموزش وخدمات پس ازفروش محصولات آلومینیومی ایرالکورت، همواره بعنوان یک اصل غیرقابل عدول شناخته میگردد.

مدیریت پروژه به زبانی ساده مجموعه ای از ابزارها و تکنیک هایی است که موجب می شود فعالیت های پروژه براساس تقدم و تاخر با کیفیت مورد نظر و با صرف کمترین زمان به انجام برسد. زمانی مهم ترین مسئله در اجرای یک پروژه تامین مالی آن بود. اما اینک با پیچیده شدن پروژه ها و افزایش تعداد فعالیت های آن، مدیریت صحیح و کارآمد مهم ترین عامل در انجام موفقیت آمیز آن هاست. دانش مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره می گیرد:

برنامه ریزی فرایندی است که شامل تعیین توالی و توازی فعالیت های لازم برای اجرای یک پروژه با درنظر گرفتن زمان مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت و کیفیت تعیین شده برای آن فعالیت است.

کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، بگونه ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیت ها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند.

اهداف کنترل پروژه

• تهیه و شفاف سازی نمودن مسیر حرکت به سوی اهداف و معیارها
• ایجاد اطمینان در ذینفعان از دستیابی به اهداف و معیارها
• ایجاد اطمینان از اینکه موانع دستیابی به اهداف در زمان لازم شناسایی و اقدامات مناسب نیز صورت پذیرفته است.

خدمات الکترونیکی

سرویس‌ها‌ی الکترونیکی ایرالکورت یکی دیگر از خدمات نوین این شرکت است که به منظور ارائه خدمات سریع، آسان و کم هزینه راه‌اندازی گردیده است. ارائه این نوع خدمات، این امکان را برای تمامی مشتریان ایرالکورت فراهم می‌آورد تا در وقت و هزینه خود صرفه‌جویی نمایند. مشتریان می توانند با نصب اپلیکیشن ایرالکورت از آخرین محصولات و مقالات آکادمی اطلاع حاصل نمایند.

خدمات پس از فروش

پس از ارائه خدمات ساخت، نصب مشاوره، استقرار محصولات ایرالکورت به منظور بروزرسانی و توسعه آن‎ها و همچنین پایش کارکردشان و حفظ شرایط مناسب، عملیات پشتیبانی از آنها به اشکال مختلف در دستور کار شرکت ایرالکورت قرار می‎گیرد به صورتی که کمترین سربار زمانی و هزینه‌ای را برای مشتری به همراه خواهد داشت…

آموزش تخصصی

آموزش نظام‎مند علاقمندان و مشتریان از نظر ایرالکورت یک گام بلند در استقرار موفق و بهره‌برداری مناسب از محصولات و سایر خدمات آن است، شرکت ایرالکورت با بهره‎گیری از تجارب پیشین خود در این زمینه و بهره‎مندی از توانایی‎های کارشناسان آموزش دیده خود در قالب یک تیم متخصص آموزش های تخصصی در زمینه های مرتبط با صنعت آلومینیوم، بازاریابی، کسب و کار و … را ارائه می کند.

khadamat_0511

مشاوره

روش‌های اجرای مدون شده در ایرالکورت دلیل یکدستی ارائه خدمات در بین کلیه اعضای واحد مشاوره، استقرار و پیاده‌سازی سیستم های درب، پنجره آلومینیوم و کرتین وال میباشد، بگونه‌ ایکه هرکدام از اعضا با پیروی از یک استاندارد و یک الگوی بهینه که بصورت مداوم هم درحال بررسی و بهبود میباشد به ارائه خدمات میپردازد.

ویژه مشتریان